Dojang Chung Shin

De betekenis van Chung Shin ( Spirit )

 

Het is een heel belangrijk onderdeel van Tang Soo Do, omdat Chung Shin het fysieke en mentale gedeelte van Tang Soo Do met elkaar verbinden.

Hoe moet je dat nu zien? Als je alleen het fysieke gedeelte bekijkt, dan kan je een goede techniek hebben en fysiek sterk zijn, maar nooit de balans

hebben of de rust kunnen opbrengen om je techniek tot een hoger niveau te brengen. Aan de andere kant als je alleen een goed mentaal gedeelte

bezit, dan ben je wel volledig in balans en is je concentratievermogen waarschijnlijk goed, maar kan je niet tot een hoger niveau van balans komen,

omdat je de gezondheid of de kracht mist voor een goede concentratie, of rust.

Het kan ook zijn dat je zowel fysiek als mentaal sterk bent, maar deze niet combineert. Bijvoorbeeld je bent normaal gesproken rustig, je kunt je

aardig verdedigen, maar op het moment dat je ruzie krijgt kan je, jezelf niet in de hand houden.

Een ander voorbeeld: Je concentreert jezelf op een moeilijke breektest op een stuk hout, die in principe niet alleen met een goede techniek te maken

is en je hebt het gevoel dat het niet zal lukken. Deze twee voorbeelden die bij de laatste situatie horen dat je zowel fysiek als mentaal sterk bent

geven aan dat je nog iets extra`s nodig hebt.

Wat je mist is de koppeling tussen het mentale gedeelte en het fysieke gedeelte. Die koppeling is Chung Shin. Met behulp van deze Koreaanse term

voor Spirit is het mogelijk om boven jezelf uit te stijgen.

 

Chung Shin volgens Grootmeester Jae C. Shin

 

De hierboven beschreven uitleg van Chung Shin is een eenvoudige manier van het beschrijven van deze term. In de onderstaande paragrafen

staat het woord "Chung Shin" uitgelegd volgens de grondlegger van de World Tang Soo Do Association, J.C. Shin.

 

De Koreaanse term voor spirit/karakter, Chung Shin, betekent een actieve vertoning, van innerlijke discipline als een bron van kracht. De woorden

"Chung Shin"staan voor het resultaat van een manier van leven van een gestructureerd systeem van idealen en geloof die er voor zorgen dat een

individu zich naar een hoger niveau van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling kan brengen.

 

De basis van Tang Soo Do is de integratie van lichaam, geest en karakter. Dat concept, waarbij het geheel groter en krachtiger is dan de som van de

afzonderlijke delen, is bepalend voor de ontwikkeling van de verdedigingskunstenaar. Om dit te kunnen begrijpen, moet men de fysieke, mentale en

spirituele aspecten van Tang Soo Do in aanmerking nemen als afzonderlijke doelen terwijl je aan het zoeken bent om ze als één geheel te zien.

Het lichaam is de focus van het fysieke aspect. Iemand traint zijn lichaam om te zorgen voor spierontwikkeling, coordinatie, balans en ademhaling.

De geest is de bron van de mentale energie en is het denkende en de scherpzinnige motor van ons bewustzijn. Daarnaast is de geest de vergaarbak

van de kennis over de geschiedenis, filosofie en mechanica van Tang Soo Do en zorgt ervoor dat het lichaam de juiste beweging maakt in alle

mogelijke omstandigheden. Spirit, is echter moeilijker te definieren, maar is een derde kracht die ervoor zorgt dat alle aspecten van Tang Soo Do

gekoppeld wordt in een groter werkend geheel. Eigenlijk is de ontwikkeling van de juiste spirit een essentieel gedeelte voor de groei van de fysieke

en mentale vaardigheden. Anders Gezegd, de ontwikkeling van de spirit heeft een oneindig potentieel.

 

Je kan zoeken naar verschillende definities van spirit en woorden vinden die het proberen te beschrijven, maar veel belangrijker is de herkenning,

het begrip en het tonen van spirit voor een Tang Soo So leerling. Het woordenboek, geeft aan dat spirit een gemoedstoestand, karakter is. In dat

geval kan je zeggen dat iemand in een hogere spirit is. Spirit is ook opgewektheid; het is de levendigheid wat je kan zien bij mensen. Het woord

vitaal wordt gebruikt om training met spirit aan te duiden. Leerlingen die antwoord op vragen geven of die enthousiast reageren op commando`s

tonen spirit. Spirit komt ook terug in loyaliteit, zoals in de spirit van de school of de spirit van de Hwa Rang.

 

De spirit van Hwa Rang is goed beschreven in de geschiedenis van Tang Soo Do en andere Koreaanse verdedigingskunsten en het komt ook in

het World Tang Soo Do lied naar voren.

De Hwa Rang Dan waren een corps van jonge aristocraten die beroemd waren voor de ontwikkeling van de verdedigingskunsten tijdens de Sillay

Dynastie (668 AD - 935 AD).

Deze krijgers waren verantwoordelijk voor het verenigen van de Koreaanse deelgebieden in één grote dynastie en uit de Hwa Rang Dan zijn een

hoop leiders van het vroegere Korea gekomen.

Bezield van de verdedigingskunst spirit, overkwam de Hwa Rang Dan grote onenigheid. Ze hebben een blijvende spirituele erfenis achtergelaten

in de vorm van de vijf codes van Tang Soo Do.

 

Één van de zeven leerstellingen van Tang Soo Do is een ontembare spirit. Ontembaar betekent niet toegevend, onoverwinnelijk en niet makkelijk

ontmoedigd, verslagen of te onderwerpen. Het is erg belangrijk voor een Tang Soo Do leerling om zo tegen de trainingen en het leven aan te kijken.

Natuurlijk, is het niet voor iedereen makkelijk om zulke karaktereigenschappen te hebben, maar je kunt de zaadjes alvast planten, en die verzorgen

door je hele leven heen.

In de wereld van vandaag vinden mensen ontmoedigingen en verslagenheid om elke hoek. De spirit wordt verzwakt door drugs, economie,

financiele problemen, familie problemen, werkeloosheid en een slechte houding. Gedreven tot wanhoop, neemt de spirit in kracht af en een

essentieel deel van de geest-lichaam-spirit eenheid is verlamd.

 

Met behulp van het leren van Tang Soo Do wordt de spirit versterkt als de leerling toegeeft dat ieder persoon een belangrijk deel van deze wereld is.

Tang Soo Do biedt een weg aan voor het begrijpen en waarderen van de natuurlijke wereld en zijn menselijke bewoners. Het aanleren en oefenen

van fysieke vaardigheden in Tang Soo Do zijn goed voor de conditie van het lichaam. Het is niet alleen voor zelf-verdediging, maar ook je algemene

gezondheid en mentale zekerheid. Het leidt naar een groter bewustzijnsniveau van het lichaam en de onbeperkte mogelijkheden voor het

ontwikkelen van goede eigenschappen zoals moed, wijsheid en vriendelijkheid. Deze kennis is kracht. Het is de kracht die opgewekt wordt door

middel van de ontembare spirit van TangSoo Do.

 

Spirit is een deel van iedereen. Bij sommige is het weggedrukt, verslapt of zelfs verborgen. Toch kan het versterkt worden door te oefenen.

Één van de manieren waarmee Tang Soo Do spirit kan worden versterkt en verstevigd is, doormiddel van het oefenen van hyungs.

Eigenlijk worden alle drie de facetten; lichaam, geest, en spirit versterkt door het begrijpen en uitvoeren van hyungs. Je moet met toewijding trainen

om elke afzonderlijke beweging te leren en ze in je hersens plaatsen. Door de herhaling wordt elke beweging een deel van het lichaam, zoals

lopen of lezen.

In andere woorden, de geest herdenkt niet elke beweging en voert hem dan pas uit. De geest en het lichaam werken gezamenlijk en tegelijkertijd,

zonder na te denken.

Als je langer en harder gaat trainen, dan voel je een enthousiasme voor de beweging en een andere gemoedstoestand is geboren. Elke beweging is

niet meer alleen een beweging, het wordt uitgevoerd als een realiteit alsof je werkelijk bezig bent jezelf te verdedigen. De toeschouwer neemt dan

een leerling waar die spirit aan de hyung heeft toegevoegd.

De leerling heeft dan "MOO SHIM" (Lege geest) ontwikkeld.

 

 

© Dojang Chung Shin 2012-2013