Dojang Chung Shin

 

Geschiedenis

 

Letterlijk vertaald betekent het woord "Tang", T'ang Dynastie van China,wat betrekking heeft op de gezamenlijke culturele achtergrond tussen China en Korea (617-907 AD). "Soo" betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging, enz. en "Do" betekent leefwijze of kunst.

Aldus betekent "Tang Soo Do", de klassieke Koreaanse gevechtskunst welke op legendarische wijze werd beïnvloed door de T'ang methode van gevechtskunst.

De juiste oorsprong van Tang Soo Do, evenals iedere willekeurige gevechtskunst, is onduidelijk, hoewel er een aantal historische theorieën bestaan.

Echter de meest geloofwaardige en traditionele versie is dat de gevechtskunst niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld, afhankelijk van de behoefte van de mens.

De voorvaderlijke kunst van Koreaanse Tang Soo Do kan worden teruggevolgd tot aan de periode van de drie koninkrijken waarin Korea was verdeeld.

Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus in het noorden van Korea. De Silla Dynastie werd gesticht in 57 voor Christus in het zuidoostelijke deel van het schiereiland, en Paekhe werd gesticht in 18 voor Christus.

Na een lange opeenvolging van oorlogen verenigde de Silla Dynastie de drie koninkrijken in 668 AD. Tijdens deze periode waren de primitieve gevechtskunsten erg in trek bij de oorlogvoering.

Dit werd gestaafd door muurschilderingen, ruïnes en overblijfselen die een beeld gaven van Tang Soo Do uit die tijd.

Van de drie koninkrijken was de Silla Dynastie het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten die "HWA RANG DAN" werden genoemd was de hoofdgroep die deze kunst ontwikkelde. Deze strijders waren de drijfveren bij het verenigen van het schiereiland tot de nieuwe Silla Dynastie (668-935 AD) en uit hun rangen kwamen vele eerste leiders van de Dynastie. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De namen van een aantal groepen en kunsten weerspiegelen dit, zoals Hwa Rang Do of Hwa Soo Do. Onze vijf Tang Soo Do codes, samengesteld door Won Kwang, een monnik, zijn een deel van de geestelijke erfenis.

Gedurende de bezetting van Korea door het Japanse militaire regime (van 1909 tot 1945) was het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten

Na de Tweede Wereldoorlog werd deze beperking opgeheven. Verscheidene opleidingen voor de gevechtskunst werden toen opgericht. In 1965 werden verschillende gevechtssystemen verenigd in een organisatie: de Koreaanse Tae Kwon Do Bond. Als een Koreaanse nationale sport, luidde Tae Kwon Do een nieuw tijdperk in, er werden instructeurs over de gehele wereld gezonden en er werden internationale toernooien gehouden. In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do in principe gescheiden, waarbij Tang Soo Do ernaar streefde een traditionele gevechtskunst te blijven terwijl Tae Kwon Do wereldspelen en sportevenementen organiseert.

 

 

 

Onze Grootmeesters

 

 

Grootmeester Jae C. Shin is de stichter van de Wereld Tang Soo Do Bond en is een van de leidende figuren in gevechtskunsten van de wereld. Hij werd in 1936 in Korea geboren, en begon z'n lange en voortreffelijke carrière in de gevechtskunsten toen hij 12 jaar was. Gedurende zijn jeugdperiode inspireerde een onbekende monnik hem, waardoor hij gevechtskunsten wilde leren. Later ging hij naar het centrale trainingsinstituut "Seoul Moo Duk Kwan" en begon serieus te studeren bij Meester Hwang Kee, oprichter van het Koreaanse Moo Duk Kwan systeem. Toen hij 1e Dan werd, begon hij al met lesgeven als assistent-instructeur bij hetzelfde sportinstituut. Daarna gaf hij les aan de Koreaanse Universiteit; Seoel centrale Y.M.C.A., verschillende (hoge-)scholen, politie, militaire instituten en in talrijke andere plaatsen. Zijn jarenlange ervaring in lesgeven en zijn extreme toewijding hebben bijgedragen tot zijn wetenschappelijke en unieke methodes van het lesgeven in Tang Soo Do.

Tijdens zijn diensttijd bij de Koreaanse Luchtmacht in het jaar 1958, kreeg hij zijn eerste ervaring met het lesgeven aan Amerikaanse militairen. Nadat hij zijn Meestergraad in politieke wetenschappen aan de Koreaanse Universiteit behaald had, ging hij in 1968 naar de Verenigde Staten om zijn instructies uit te breiden tot buitenlandse leerlingen. In het jaar dat hij naar Amerika kwam eerde het gevechtssportblad Black Belt hem door een vol hoofdstuk aan hem te wijden in het boek "20ste eeuw Krijgers" en hem in het gezelschap te zetten van de meest beroemde gevechtskunst instructeurs ter wereld.

Hij vestigde de U.S. Tang Soo Do Federatie en 1968 in zijn eerst sportschool in Burlington, New Jersey. De organisatie verspreidde zich tot alle delen van Amerika en zelfs daarbuiten gelegen landen. Maar door nieuwe Internationale eisen, moest hij de organisatie herstructureren. Hij creëerde toen de geheel nieuwe World Tang Soo Do Association tezamen met nog 12 andere landen en op 13 november 1982 verklaarde de Hoofdconventie hem tot Grootmeester (8ste dan).

Grootmeester Shin in één van de meest gerespecteerde en bekende Meesters die z'n hele leven heeft toegewijd aan gevechtskunsten. Hij is verantwoordelijk voor training en diplomering van meer dan 5000 Zwarte Band dragers. Zijn zes deskundigheden zijn: zelfverdediging, loopvormen, breektesten, wapens, gezondheidszorg en meditatie. Hij heeft deze verschillende onderdelen samengevoegd in één van de beste en meest effectieve gevechtskunst, het Wereld Tang Soo Do systeem.

Behalve dat hij gedisciplineerde en keiharde training en exact uitgevoerde technieken eist, heeft hij er altijd op gewezen dat de ware waarde van de beoefening van de gevechtskunsten ligt in de toepassing in ons dagelijks leven. Het lesgeven aan kinderen is de favoriete bezigheid van de Grootmeester geworden. Hij is daarin een echte expert geworden. Zijn advies aan Zwarte Band Instructeurs is een goed advies voor alle leraren. "Wanneer men zijn kunnen als instructeur bekijkt, dient men de manieren van de jonge leerlingen te overzien, hun gedrag, schoolrapporten en hun lichamelijke conditie. Hun vooruitgang dient het eigen kunnen te weerspiegelen."

Grootmeester Jae Chul Shin, stichter van de World Tang Soo Do Association, is een waar leider, leraar, meester onder meesters en humanist.

 

 

 

Grootmeester Robert Beaudoin is een master van het eerste uur van de Wereld Tang Soo Do Association en oprichter van de traditionele Tang Soo Do in New England.

Hij werd geboren in Cincinnati, Ohio in 1942 en groeide op in Connecticut. Na zijn aanmelding bij de luchtmacht wordt hij geselecteerd voor een speciaal taal programma aan de Yale University. Hij werd gestationeerd op Osan Air Base in Korea en kreeg zijn eerste voorproefje in martial arts. In 1962 begon hij zijn Tang Soo Do training onder leiding van Grootmeester Jae C. Shin. Deze datum markeert het begin van een student / leraar / vriend relatie van de twee, die ze voor meer dan 50 jaar delen.

Op 12 mei 1963 werd Grootmeester Beaudoin getest voor zwarte band in Inchon, Korea, onder leiding van Grootmeester Hwang Kee en Grootmeester Shin.

Na zijn terugkeer naar de Verenigde Staten, richtte hij zijn eerste school in Roswell New Mexico, ten tijde van het afronden van zijn tijd bij de luchtmacht op Walker Air Force Base. De school bleek zo succesvol, het bestond niet alleen uit militairen, maar ook vrouwen en kinderen. Na de voltooiing van zijn militaire dienst, keerde hij terug naar Connecticut en opende de Academie of Karate in 1965. Ondertussen trouwde hij met Joann Conway, met wie hij twee kinderen kreeg Jennifer en Eric. Hij behaalde zijn Bachelor of Science Degree aan de universiteit van Connecticut, een master aan Trinity College, en voltooide zijn doctoraal in het onderwijswetenschappen aan de Argosy University in Sarasota, Florida.

Na de komst van Grootmeester Shin naar de Verenigde Staten in 1968 die zijn eerste school opende in New Jersey. Reist Grandmaster Beaudoin regelmatig met zijn studenten naar Grootmeester Shin. Ook om zijn opleiding en vriendschap met Grootmeester Shin voort te zetten.

In juli 1971, bevorderd Grootmeester Shin Grootmeester Beaudoin tot de rang van Master. Dit doet hij tijdens een speciale ceremonie waarin hij zijn eigen Master Band afdoet en omdoet bij Grandmaster Beaudoin. Gedurende de daarop volgende jaren groeit zijn dojang verder uit en door zijn inspanningen verspreiden zijn studenten Tang Soo Do over New England regio.

 

Grootmeester Beaudoin combineerde zijn martial arts ervaring in lesgeven en zijn doctoraal in onderwijswetenschappen door het starten van zijn eigen Consultancy en training bureau in het uitvoeren van leiderschap trainingen voor zowel de private, als publieke sector.

Hij was een professor aan de Universiteit van Connecticut, adjunct professor voor Post University, Illinois State University en de Universiteit van New Haven.

De combinatie leiderschap en het aanleren van vaardigheden heeft hem geholpen om leerlingen van Tiny Tigers tot senioren Tang Soo Do aan te leren.

 

Grootmeester Beaudoin werd bevorderd tot de rang van 8e Dan op de World Championship van 2010. Op hetzelfde evenement ontving Grootmeester Shin zijn promotie tot 9de Dan. Aan het begin van zijn ambtstermijn als Grootmeester van de World Tang Soo Do Association, heeft hij alle Masters, instructeurs en studenten om loyaliteit gevraagd om de eenheid te behouden en zo te blijven bouwen aan de visie van onze oprichter, Grootmeester Shin.

 

 

© Dojang Chung Shin 2012-2013