Dojang Chung Shin

Introductie:

Tang Soo Do wordt al duizenden jaren beoefend en is een traditionele Koreaanse zelfverdedigings vechtkunst.

Door het aanleren van gevechtsgerichte bewegingen van Tang Soo Do kan men een hoge graad van geestelijke en lichamelijk welbevinden bereiken. Tang Soo do ontwikkelt motoriek, lichamelijke conditie, zelfdiscipline, respect en vertrouwen.

We hebben allemaal een doel. Bij Tang Soo Do gaat het vaak om het leren van effectieve zelfverdedigingtechnieken of een goede conditie. Maar het echte doel ligt binnen ons zelf.

 

Doel van Tang Soo Do Training

 

  • Zelfverdediging: We beschermen ons leven en onze bezittingen tegen onrechtvaardigheid en gevaar.

 

  • Gezondheid: We bevorderen onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en genieten van een sterk lichaam en gezond

verstand, door hard en serieus te trainen.

 

  • Een beter mens zijn: We streven ernaar ons karakter te verbeteren door volharding en hard werken.

 

 

Welk doel:

Tang Soo Do gaat over het werken van de vijf elementen van succes in het leven en komt voort uit een Chinese wijsheid die meer dan 5000 jaar oud is en nog steeds even relevant: We hebben te maken met onveranderlijke principes die helpen om met verandering van het leven om te gaan.

De Chinese elementen “aarde, vuur, lucht en water”komen metaforisch overeen met onze meer wetenschappelijke Westerse begrippen”materie, energie, ruimte en tijd. Het vijfde element ether”(of essentie of Chi of Ki) heet in de moderne kwantumfysica “het verenigde veld”.

De vijf elementen van Chung Shin

De vijf basis bouwstenen van de realiteit zijn uitstekende vervoermiddelen voor het inrichten van een rijk en gezond leven en zijn:

 

Essentie

Dit element staat voor de gemeenschappelijke waarden. De essentie ligt in de “DO”, de weg die we allemaal afleggen om een beter mens te worden. En de balans tussen tegengestelde krachten, Chi of Ki.

 

Lucht

De visie vanuit de dojang Chung Shin. Deze visie is gericht op het professioneel en traditioneel onderricht aan alle aangesloten leden. De visie wordt uitgedragen door master Sjef Lamens

 

Vuur

Dit element staat voor: energie, trots en kracht bij alle leden. Dat is ook waar de dojang voor staat want Chung Shin betekent spirit, of wel geestdrift, animo.

 

Water

Dit element staat voor goede relatie met eigen leden en leden van andere dojangs. Wij streven naar uitstekend teamwerk en goede communicatie tussen sporters en dojangs. De dojang is een plaats voor ontmoeting en het ontstaan van vriendschappen.

 

Aarde

De wortels van Chung Shin. De dojang maakt deel uit van de WTSDA (World Tang Soo Do Association). De grondlegger van de WTSDA is Grandmaster Jae C. Shin en staat onder leiding van Grandmeester en president B. Beaudoin. Daar ligt de verbinding tussen de Koreaanse traditie en de Nederlandse uitvoering.

Associatie symbol - Insigne

van de Wereld Tang Soo Do Bond

Hyup Hoi Ki (Koreaanse benaming)

 

 

 

 

 

 

De betekenis van de symbolen:

Zes sterren Vertegenwoordigen de zes werelddelen met de bedoeling om Tang Soo Do wereldwijd bekend te maken.

Um, Yang Het rood en blauwe cirkelvormig symbool vertegenwoordigt het universele concept van tegengestelde

maar elkaar aanvullende krachten. Het is tevens het centrale symbool van de Koreaanse vlag waar

Tang Soo Do oorspronkelijk vandaan komt.

Vliegende zijwaartse trap Vertegenwoordigt het speciale en unieke karakter van Tang Soo Do doen het gehele persoonlijke begrip.

Rode Cirkel Eenheid en broederschap.

Aardbol Betekent dat onze organisatie de hele wereld omvat.

Onderste band De band van de Meester, vertegenwoordigt het uiteindelijke doel van de Tang Soo Do beoefenaar.

Beoefenaar Het leren van de kunst Tang Soo Do.

Kleurencombinatie Rood, blauw en zwart

Filosofie van het bandensysteem

 

 

Wit

Bandkleur van de beginneling.

Dit is het primitieve stadium van de prestatie, zoals het zaad sluimerend ligt onder de sneeuw in de winter.

 

 

Oranje

Oranje vertegenwoordigt nieuwe groei zoals die verschijnt in de lente.

De kennis van Tang Soo Do begint zichzelf te openbaren.

 

 

Groen

Groen vertegenwoordigt de voorspoedige ontwikkeling van de jeugd als de zomer aanbreekt.

 

 

Bruin

Bruin vertegenwoordigt kracht, standvastigheid, behendigheid, gewicht en wijsheid. Dit is een standvastig stadium zowel mentaal als fysiek, vergelijkbaar met de planten die hun groei verminderen en zich voorbereiden om te bloeien in de late zomer.

 

 

Rood

Rood vertegenwoordigtbloed, leven, energie, aandacht en beheersing. De kracht en techniek van de leerling beginnen te bloeien en te rijpen.

 

 

Blauw

Donkerblauw vertegenwoordigt volwassenheid, respect en eer.

De donkerblauwe band wordt uitgereikt aan de CHO DAM BO of kandidaat voor de zwarte band. Hij moet zich geestelijk en lichamelijk voorbereiden op de laatste stap die nodig is voor het behalen van de zwarte band.

 

 

Zwart

Zwart vertegenwoordigt: beheersing, kalmte, waardigheid, oprechtheid.

De zwarte band is het eindstadium van een levenscyclus (Gupgraden) en het begin van de volgende (Dangraden). We zien dat het niet alleen het einde van een stadium is, maar belangrijker, het begin van een weg die leidt naar de rangen van de hoger gegradueerde zwarte band dragers: naar het Meesterschap.

 

© Dojang Chung Shin 2012-2013